Sprejeti sklepi 28. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 20.06.2013
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

28. redna seja je potekala 30. maja 2013.

Sprejeti so bili naslednji sklepi:

 

 

Potrditev zapisnika 26.  in 27. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 27. redne seje;

 

1.       Informacije in pobude;

2.       Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2013 - 1. obravnava;

3.       Premoženjsko pravne zadeve;

4.       Volitve članov v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije na podlagi  liste kandidatov; (Predlagana lista kandidatov je bila sprejeta. Sprejeti jo morajo še ostali občinski sveti.) 

5.       Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina za leto 2012;

6.       DIIP in IP – Fekalna kanalizacija Velike Žablje

7.       DIIP in IP – Vodovod ČN Hubelj – Lokavec (Gorenje, Čohi, Brod, Slokarji);

8.       DIIP – DOLB Ajdovščina;

9.       Soglasje k sistemizaciji delovnih mest razvojnega oddelka vrtca v CIRIUS Vipava in sklep o ceni programa razvojnega oddelka vrtca;