Sprejeti sklepi 31. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 17.10.2013
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

31. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 26. septembra 2013.

Zapisnik 30.  redne seje

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno -izobraževalnega zavoda OŠ Danila Lokarja Ajdovščina – 2. obravnava;

2. Sklep o znižanju obveznosti naročanja zobotehničnih storitev;

3. Sklepi o odpisu terjatev iz naslova najemnin za stanovanja;

4. Premoženjsko pravne zadeve;

5. Regijski center za ravnanje z odpadki RCERO Nova Gorica (točka je bila prekinjena, razprava se bo nadaljevala na 32. redni seji)

-         Sklep o višini investiranja v RCERO Nova Gorica;

-         Sklep o ureditvi lastništva objektov in opreme RCERO Nova Gorica;

-         Predlog Sveta regije  iz 61. seja Sveta regije (zapisnik);

-         Sklep o razveljavitvi sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina št. 014-4/2013;

6. Sklep o določitvi višine subvencije za hišne priključke zgrajene pred 1.1.2010 in izločitev iz poslovnih knjig;

7. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete zavodov:

- Lekarne Ajdovščina,

- Zdravstvenega doma Ajdovščina,

- Pilonove galerije Ajdovščina,

- Otroškega vrtca Ajdovščina;

8. Sklep o oblikovanju javne blagajne;

9. Informacije in pobude.