Sprejeti sklepi 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 26.11.2013
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

3. izredna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 6. novembra 2013. Dnevni red seje ni bil sprejet, zato seja ni bila izvedena.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1.      Obravnava problematike ravnanja z odpadki na območju občine Ajdovščina in obravnava Investicijskega programa (IP) Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica.

Predlagani dnevni red so svetniki zavrnili, zato seja ni bila izvedena.