Sprejeti sklepi 32. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 26.11.2013
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

32. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 17. oktobra 2013.

Zapisnik 31. redne seje

Dnevni red:

1. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina (pripravljen sklep ni bil sprejet, točka bo ponovno obravnavana na 33. redni seji)

2. DIIP Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske – Goriške statistične regijež

    Sklep o potrditvi DIIP - regionalno omrežje kolesarskih povezav

3. Ravnanje z odpadki na območju občine Ajdovščina: (Koncept gospodarjenja s komunalnimi in podobnimi odpadki na območju občine Ajdovščina; Sklep o višini investiranja v RCERO Nova Gorica; Sklep o razveljavitvi 1. točke sklepa št. 014-4/2013 z dne 08.07.2013;

-  Investicijski program (IP) Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica - pripravljen program ni bil sprejet.