Sprejeti sklepi 37. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 18.04.2014
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

37. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 3. aprila 2014.

Dnevni red:

1. Premoženjsko pravne zadeve;

2. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k

     razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):       

-         Razvojna agencija ROD;

-         Gasilsko reševalni center Ajdovščina;

-         Lekarna Ajdovščina;

-         Zdravstveni dom Ajdovščina

-         Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina;

-         Osnovna šola Šturje;

-         Osnovna šola Dobravlje;

-         Osnovna šola Col;

-         Osnovna šola Otlica;

-         Otroški vrtec Ajdovščina;

-         Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina;

-         Ljudska univerza Ajdovščina;

-         Zavod za šport Ajdovščina;

-         Pilonova galerija Ajdovščina;

-         Lavričeva knjižnica Ajdovščina;

3. Imenovanja;

      - mnenje k imenovanju ravnatelja/ice Osnovne šole Šturje,

      - mnenje k imenovanju ravnatelja/ice Osnovne šole Dobravlje;

4. Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi

    (ZLS-S);

5. Informacije in pobude;