Sprejeti sklepi 38. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 29.05.2014
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

38. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v sredo, 16. aprila 2014, v prostorih Občine Ajdovščina.

Dvnevni red:

Potrditev zapisnika 36. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 36. redne seje;

1.       Informacije in pobude;

2.       Letno poročilo Policijske postaje Ajdovščina;

3.       Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina - 1. obravnava;

4.       Novelacija IP - Celovita okoljska ureditev Vipavskega Križa;

5.       DIIP - Prenova osnovne šole Skrilje in dozidava prostorov za potrebe KS Skrilje;

6.       Dispozicija pozidave nad Bizjaki v Žapužah;

7.       Dispozicija ureditve vrtov pod Fructalom v Ajdovščini;

8.       Premoženjsko pravne zadeve;

9.       Priznanja Občine Ajdovščina za leto 2014;

10.   Imenovanja:

      – Mnenje k imenovanju ravnatelja/ice SŠ Veno Pilon.

11. RCERO – Informacija o odprtih vprašanjih pri zaključevanju projekta RCERO Nova Gorica