Sprejeti sklepi 40. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 27.08.2014
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

40. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 2. julija 2014.

Potrjen zapisnik 39. redne seje

Poročilo o izvajanju sklepov 39. redne seje

Dnevni red:

1. Informacije in pobude; 

2. Informacija o stanju projekta R CERO Nova Gorica;

3. Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Ajdovščina;

4. Pravilnik o štipendiranju v občini Ajdovščina (opravljeno prvo branje);

5. Premoženjsko pravne zadeve;

6. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014;

7. Sklep o določitvi izvajalca storitve pomoč družini na domu;

8. Sklep o uporabi normativov in soglasju k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina;

9. DIIP – Povezovalna cesta med Vilharjevo ulico in Lokavško cesto;

10. DIIP – Nakup velikega tehničnega vozila z dvigalom in opremo – TRV-2D.