Sprejeti sklepi 7. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 19.06.2015
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

7. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 28. maja 2015.

Dnevni red, s priloženimi sprejetimi sklepi:

1.            Potrditev zapisnika 6. redne seje in Poročila o izvajanju sklepov 6. redne seje;

2.            Poročilo Policijske postaje Ajdovščina – Poročilo o delu za leto 2014 na območju občine Ajdovščina;

3.            Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015 (prvo branje);

4.            Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina;

5.            Cene komunalnih storitev:

-          Sklep o cenah odvajanja in čiščenja odpadnih voda,

-          Sklep o cenah odvajanja in čiščenja odpadnih voda za posebne storitve,

-          Sklep o cenah storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,

-          Sklep o cenah ravnanja z odpadki

6.            Imenovanja:

-          Mnenje - Imenovanje ravnatelja Osnovne šole Otlica;

7.            Informacije in pobude.