Sprejeti sklepi 11. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 17.12.2015
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

11. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 26. novembra 2015.

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 10. redne seje ter Poročila o izvajanju sklepov 10. redne seje;

2. Odlok o proračunu občine Ajdovščina za leto 2016 - 2. obravnava;

3. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina - 2. obravnava;

4. Odlok o dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina - 2. obravnava;

5. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina - 2. obravnava;

6. Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2016;

7. Pravilnik za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina - 2.obravnava;

8. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Ajdovščina – 2. obravnava

9. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevozov oseb s posebnimi potrebami - 1. obravnava oz. skrajšani postopek;

10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec - 1. obravnava oz. skrajšani postopek;

11. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015-2020 - 1. obravnava oz. skrajšani postopek;

12. Pravilnik o spremembah Pravilnika  o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina - 1. obravnava oz. skrajšani postopek;

13. Sklep o podaljšanju veljavnosti Strategije gospodarskega razvoja občine Ajdovščina od 2005 do 2015;

14. Sklep o ukinitvi javnega dobra; k.o. Vipavski Križ, k.o. Ajdovščina

15. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina;

16. Informacije in pobude.