Sprejeti sklepi 29. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 19.03.2018
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

29. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 8. marca 2018, s pričetkom ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

 Dnevni red: 

1.    Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 28. redne seje;

2.    Informacije in pobude;

3.    Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2017;

4.    Poročilo PP Ajdovščina za območje občine Ajdovščina v letu 2017;

5.    Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, renče-Vogrsko, Vipava in Ajdovščina v letu 2017;

6.    Pravilnik o dodelitvi državne pomoči  za izvedbo hišnih priključkov in prenovo zunanjih zasebnih površin na območju mestnega jedra Kastre;

7.    Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Ajdovščina;

8.    Pravilnik o uporabi dvoran in prostorov v upravljanju in v lasti krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina – sprejet v 1. obravnavi;

9.    Sklep o načinu priprave participativnega proračuna v občini Ajdovščina za leti 2019 in 2020;

10.  Sklep o vrnitvi koncesije zobozdravstvene dejavnosti v Zdravstveni dom Ajdovščina;

11.  Sklepi o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra.