Sprejeti sklepi 30. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 17.05.2018
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

30. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 19. aprila 2018, s pričetkom ob 15.30, v prostorih Občine Ajdovščina.

 Dnevni red: 

1.    Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 29. redne seje;

2.    Informacije in pobude;

3.    Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k

 razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):

- Razvojna agencija ROD Ajdovščina

- GRC Ajdovščina

- Zdravstveni dom Ajdovščina

- Lekarna Ajdovščina

- Pilonova galerija Ajdovščina

- Lavričeva knjižnica Ajdovščina

- Zavod za šport Ajdovščina

- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina

- Ljudska univerza Ajdovščina

- Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina 

- Osnovna šola Col

- Osnovna šola Dobravlje

- Osnovna šola Otlica

- Osnovna šola Šturje, Ajdovščina

- Otroški vrtec Ajdovščina

4.    Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2017;

5.    Odlok o ustanovitvi javnega zavoda  »Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina« – na seji je bila opravljena 1. obravnava;

6.    Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Ajdovščina – na seji je bila opravljena 1. obravnava;

7.    Sklep o sprejemu pobude za ustanovitev nove krajevne skupnosti;

8.    Zahteva za obvezno razlago 20. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Ajdovščina

9.    Sklep o dispoziciji pozidave: Lokavec - Bitovi 2;

10.  Sklepi o javnem interesu za prenos državnega premoženja v razvojne namene:

- Sklep o javnem interesu za prenos državnega premoženja v razvojne namene – območje Šturje

- Sklep o javnem interesu za prenos državnega premoženja v razvojne namene – območje kulturno-humanitarnih dejavnosti na lokaciji bivšega kompleksa vojašnice Srečko Kosovel

- Sklep o javnem interesu za prenos državnega premoženja v razvojne namene – območje stadiona

11.  Sklep o podelitvi priznanj Občine Ajdovščina v letu 2018;

12.  Sklepi o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra.