Sprejeti sklepi 2. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 04.01.2019
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

2. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 20. decembra 2018, v prostorih Občine Ajdovščina.

Dnevni red: 

1. Potrditev poročila o izvajanju sklepov konstitutivne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Imenovanje delovnih teles občinskega sveta in drugih organov:

• Nadzornega odbora,

Statutarno pravne komisije,

Komisije za vloge in pobude občanov,

Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe,

Odbora za finance in premoženjske zadeve

 • Odbora za družbene zadeve,

Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja,

Komisije za kmetijstvo.

4. Sklep o sprejemu Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina za leto 2019;

5. Sklep o sprejemu Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni.

Dodatna točka: 

6. Sklep o odvzemu javnega dobra