Sprejeti sklepi 2. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 13.01.2023
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

2. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 22. decembra 2022, v prostorih Občine Ajdovščina.

Dnevni red: 

1.       Poročilo o izvajanju sklepov 1. redne seje;

2.       Informacije in pobude:

3.       Imenovanje delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora:

·         Statutarno pravne komisije,

·         Komisije za vloge in pobude občanov,

·         Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe,

·         Odbora za finance in premoženjske zadeve,

·         Odbora za družbene zadeve,

·         Odbora za okolje in prostor,

·         Komisije za  kmetijstvo;

·         Nadzornega odbora;

4.       Okvirni letni program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina za leto 2023;

5.       Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni.