Sprejeti sklepi 8. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 28.09.2023
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

8. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 21. septembra 2023 v prostorih Občine Ajdovščina.

 Dnevni red: 

1.      Potrditev zapisnika 7. redne seje in 1. korespondenčne seje ter potrditev poročila o izvajanju sklepov 7. redne seje in 1. korespondenčne seje;

2.       Informacije;

3.       Vprašanja in pobude;

4.       Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec – 2. obravnava;

5.       Pravilnik o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov – 2. obravnava;

6.       Odlok o subvencioniranju nakupa stanovanjskih enot v občini Ajdovščina – 1. obravnava;

7.       Lokalni energetski koncept:

-          Sklep o sprejemu Lokalnega energetskega koncepta – končno poročilo 2022;

-          Sklep o sprejemu Akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP);

8.       Sprememba Poslovno finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina za leto 2023;

9.       Soglasje k ordinacijskemu času dispanzerja za otroke in mladino;

10.   Sklepa o soglasju k pravnemu poslu ravnanja s stvarnim premoženjem:

- Sklep o soglasju k osnutku pravnega posla ravnanja z nepremičninami v vrednosti nad 500.000 eur na območju k.o. Gojače,

- Sklep o soglasju k osnutku pravnega posla ravnanja z nepremičninami v vrednosti nad 500.000 eur v  k.o. Ajdovščina;

11.   Oblikovanje območja varstvenega režima območji občutljivega trajnega travinja in   sprememba bonitetne ocene kmetijskih zemljišč na območju občine Ajdovščina;

12.   Sklep o potrditvi namere za realizacijo projekta Expo Vipavske doline;

13.   Poročili Nadzornega odbora Občine Ajdovščina o izvedenih nadzorih;

14.   Sklep o vzpostavitvi in ukinitvi javnega dobra

15.   Imenovanja: soglasje k imenovanju direktorja GRC Ajdovščina