Sprejeti sklepi 9. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 05.12.2023
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

9. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 9. novembra, v prostorih Občine Ajdovščina.

Dnevni red: 

1.       Potrditev zapisnika 8. redne seje in potrditev poročila o izvajanju sklepov 8. redne seje;

2.       Informacije;

3.       Vprašanja in pobude;

4.       Odlok o subvencioniranju nakupa stanovanjskih enot v občini Ajdovščina;

5.       Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina – 1. obravnava;

6.       Odlok o načinu opravljanja javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema v občini Ajdovščina;

7.       Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ajdovščina – 1. obravnava;

8.       Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Ajdovščina;

9.       Pravilnik o določitvi  pogojev in merila za dodelitev subvencije za zamenjavo kritin ali oblog, ki vsebujejo azbestna vlakna;

10.   Sklep o sprejemu stališč do pripomb javnosti k dopolnjenemu osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za izvedbo protipoplavnih ukrepov na reki Vipavi na območju gospodarske cone Batuje;

11.   Strategija za mlade v občini Ajdovščina 2024-2028;

12.   Mnenje o utemeljenosti pokrivanja območja s signalom radijskega programa Radia Robin;

13.   Poročilo Nadzornega odbora Občine Ajdovščina o izvedenem nadzoru;

14.   Sklepa o pridobitvi in ukinitvi javnega dobra;

15.   Imenovanja:

-          imenovanje nadomestnega člana nadzornega odbora

16.     Sklep o vzpostavitvi prijateljskih odnosov med Občino Darkhan iz Mongolije in Občino Ajdovščina iz Republike Slovenije ter podpisu sporazuma med občinama