Sprejeti sklepi 14. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 10.06.2024
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

14. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 23. maja v prostorih Občine Ajdovščina.

 Dnevni red: 

1.       Potrditev dnevnega reda;

2.       Potrditev zapisnika 13. redne seje in potrditev poročila o izvajanju sklepov 13. redne seje;

3.       Informacije;

4.       Vprašanja in pobude;

5.       Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. za leto 2023;

6.       Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ajdovščina;

7.       Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina;

8.       Pravilnik o dodeljevanju službenih najemnih stanovanj;

9.       Zaključno poročilo o izvajanju Strategijo za mlade v občini Ajdovščina 2019 – 2023;

10.   Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina;

11.   Seznanitev s pripravo Celostne prometne strategije Občine Ajdovščina;

12.   Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorice Pilonove galerije Ajdovščina;

13.   Sklep o načinu priprave participativnega proračuna v občini Ajdovščina za leti 2025 in 2026;

14.   Sklepa o pridobitvi in odvzemu javnega dobra;

15.   Sklep o določitvi uradne osebe za vodenje upravnega postopka;

16.   Odločitev v zvezi z nasprotjem interesov

17.   Imenovanja:

-          Mnenje v postopku imenovanja ravnatelja OŠ Šturje,

-          Soglasje v postopku imenovanja direktorja Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina;

18.   Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2024 (Rebalans številka 2) –  1. obravnava.