Zelena shema

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod  krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira. V shemo so vključene tako destinacije kot ponudniki. Občina Ajdovščina se je v shemo skupaj z Občino Vipava vključila že leta 2016 kot destinacija Vipavska dolina in leta 2017 prejela srebrni znak. Ob ponovni presoji v letu 2020, je bila Občina Ajdovščina ocenjena kot samostojna destinacija in je ponovno prejela srebni znak Slovenia Green.

Destinacije so ocenjene na podlagi podatkov iz šest tematskih področij: Destinacijski management, Narava in klima, Okolje in podnebje, Kultura in tradicija, družbena klima ter Poslovanje turističnih podjetij in komunikacija. Na njihovi podlagi je izdana končna ocena trajnosti. Pri ponovni presoji leta 2020 je Občina Ajdovščina najvišje ocene, torej ocene čez 8, prejela na področju kulture in tradicije ter družbene klime. Predstavili smo namreč dobre rezultate s področja sodelovanja lokalne skupnosti in gospodarstva, participacije lokalne skupnosti pri razvoju novih projektov v občini (Moja pobuda), skrbi za ranljive skupine ter varovanja kulturne dediščine in naravnih vrednot. Dosedanji napori za skupno sodelovanje pri razvoju destinacije Vipavska dolina, skupna strategija za turizem ter ustrezno vzpostavljena skupna promocija, pa je Občini Ajdovščina prinesla oceno nad 8 tudi na področju destinacijskega managementa.

Več o Zeleni shemi na: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma in na spletišču Vipavske doline: https://www.vipavskadolina.si/odkrivaj/zelena-destinacija

Trajnostno poročilo v SLO

Trajnostno poročilo v ANG

Analiza ankete za prebivalce

Analiza ankete za obiskovalce 

0