Obvestila

Zelena Ajdovščina: mestna drevesa

datum: 18.03.2023
kategorija: Zelena Ajdovščina

Mestna drevesa pri Avtobusni postaji Ajdovščina

Po Ajdovščini je v okviru ozelenitvenega projekta, ki ga Občina izvaja z doniranimi sredstvi Taje in Iva Boscarola, posajenih že krepko čez 500 dreves, do konca marca jih bo čez 800. Mesto Ajdovščina se širi, s tem pa mestna drevesa še pridobivajo na veljavi. Za mestna drevesa namreč velja, da so enako pomemben element kot stavbe in ostala infrastruktura.

mestna drevesa Zelena mesta s kakovostnimi mestnimi drevesi so za ljudi bolj privlačna, zagotavljajo višji standard življenja in imajo pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja in dobrega počutja prebivalcev. Pomembna so tudi za ohranjanje biotske pestrosti ter imajo še številne druge pozitivne učinke. Trenutno je v okviru ozelenitvenega projekta, ki sta nam ga z donacijo omogočila Taja in Ivo Boscarol, v mestu zasajenih že krepko čez 500 dreves. V prvi fazi se sadi predvsem visokodebelne drevesne sadike s koreninsko grudo, to so kvalitetne drevesne sadike, ki zagotavljajo lepo raščena odrasla drevesa. Takšno idealno visokodeblno drevesno sadiko v drevesnici vzgajajo vsaj 7 do 15 let ali celo več!!  Na nekaterih lokacijah, kjer se bo sadilo »zelene« protivetrne pasove, pa je v načrtu tudi sajenje tako imenovanih gozdarskih sadik. To so praviloma manjše lokalno vzgojene 2-letne sadike avtohtonih drevesnih vrst.   

Za ohranjanje ekološkega ravnotežja in čim boljših bivanjskih pogojev v mestih je pomembno zagotavljanje čim večje pestrosti (različne drevesne vrste in sorte, različni starostni stadiji dreves). Cilj upravljanja z mestnimi drevesi je, da se ob izvajanju različnih vzdrževalnih ukrepov, ohranja čim več odraslih in starih mestnih ter parkovnih dreves (vse dokler je njihovo stanje zadovoljivo, glede na lokacijo in cilje) ter zagotavlja pogoje za nove in nadomestne saditve dreves, ki bodo rasla tudi leta 2080. Čim večja pokritost mesta s krošnjami odraslih dreves postaja vse pomembnejša. V letošnjem in prihodnjem letu se v okviru donacije Taje in Iva Boscarola na območju celotne občine načrtuje zasaditev preko 1000 dreves, poleg tega pa še več tisoč grmovnic in trajnic ter bogate cvetoče travnike. Do konca marca, ko se zaključuje prva faza saditve, pa bo zasajenih že 860 dreves in 3000 grmovnic.