Javno naznanilo o zaključku javne razgrnitve - OPPN Lipa

datum: 28.10.2020
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja Javno naznanilo o zaključku javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščina in Okoljskega poročila za OPPN Lipa.

Javna razgrnitev osnutka OPPN in Okoljskega poročila za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini bo potekala še do 24. novembra 2020 v avli Občine Ajdovščina in na spletni strani Občine Ajdovščina

Javno naznanilo o zaključku javne razgrnitve