Javno naročilo: Rekonstrukcija in dozidava mrliške vežice ter širitev pokopališča v Batujah

datum: 13.11.2017
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo Rekonstrukcija in dozidava mrliške vežice ter širitev pokopališča v Batujah.

 Javno naročilo Rekonstrukcija in dozidava mrliške vežice ter širitev pokopališča v Batujah je objavljeno na portalu javnih naročil pod zaporedno številko objave JN009497/2017-W01, dne 13. 11. 2017 - klik do objave. 

Rok za oddajo ponudb je do 7. 12. 2017 do 10. ure. Ponudniki lahko postavljajo vprašanja le pisno, preko portala javnih naročil, do 28. 11. 2017 do 12. ure.

Dokumentacija JN

Popisi

Projekti

Naročnik objavlja popravke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Popravki 21. 11. 2017

Obrazci Word