Javno naročilo: Vaško jedro Cesta - ponovitev postopka

datum: 15.11.2017
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo Vaško jedro Cesta na podlagi racionaliziranega obsega del.

Javno naročilo Vaško jedro Cesta je objavljeno na na portalu javnih naročil pod zap. št. JN009593/2017-W01, z dne 15. 11. 2017. Naročnik je v ponovljenem postopku izvedel racionalizacijo obsega del, kot izhaja iz priloženih popisov del in drugih delov dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Rok za oddajo ponudb je do 5. 12. 2017, do 9. ure. Ponudniki lahko postavljajo vprašanja le pisno, preko portala javnih naročil, do 28. 11. 2017, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Projekti

Popisi

Obrazci Word