Javno naročilo: Projektna dokumentacija za hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Hubelj

datum: 19.07.2018
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Projektna dokumentacija za hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Hubelj.

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan.jpgJavno naročilo Projektna dokumentacija za hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Hubelj je objavljeno na portalu javnih naročil, pod zap. št. JN005002/2018-W01, z dne 19. 7. 2018.

Rok za oddajo ponudbe je do 9. 8. 2018, do 11. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijski sistem e-JN.

Ponudnik lahko z naročnikom komunicira le pisno, preko portala javnih naročil, do 2. 8. 2018, do 12. ure.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Dokumentacija JN

Projektna naloga

Geološko poročilo

Situacija 1 - Col-Hrušica

Situacija 2 - Col-Hrušica

Situacija 3 - Col-Hrušica

Situacija 4 - Col-Hrušica

Situacija 5 - Hubelj-Skuk

Situacija 6 - Vodarna Hubelj

Situacija 1.5 Col - Hrušica 

Situacija 1.6 Col - Hrušica 

Situacija 1.7 Col - Hrušica 

Situacija 1.8 Col - Hrušica 

Sitacija 1.9 Col - Hrušica 

Obrazci Word

ESPD

Naročnik 24. 7. 2018 objavlja popravke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Dokumentacija JN - popravek 24. 7. 2018

Obrazci - popravek 24. 7. 2018