Javni poziv za uporabo šotora v občini Ajdovščina za leto 2015

datum: 16.04.2015
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina se je za zagotavljanje boljših in nemotenih pogojev izvajanja različnih prireditev v mesecu maju 2015, v Ajdovščini, odločila za celomesečni najem velikega prireditvenega šotora, ki bo stal v grajskem vrtu v Ajdovščini. Občina Ajdovščina želi s tem ukrepom povečati število prireditev v mestu ter olajšati njihovo izvajanje. Namen tega je, pripomoči k oživljanju starega mestnega jedra ter v Ajdovščino privabiti večje število obiskovalcev / turistov.

PREDMET POZIVA:

Predmet javnega poziva je oddaja montažnega šotora, v velikosti 20m x 60m, skupaj z lesenim podom ter odrom v velikosti 40,5m2  ter dvema pagodama 5x5 m. Šotor bo postavljen v grajskem vrtu v Ajdovščini. 

POGOJI ZA PRIJAVO:

Na poziv se lahko prijavijo fizične ali pravne osebe, ki imajo v mesecu maju v središču mesta Ajdovščina namen organizirati svoje dogodke. Dogodki se morajo zaključiti najkasneje do 23. ure.

ROKI IN NAČIN PRIJAVE:

Vsi uporabniki morajo svojo prijavo (skenirano podpisano, žigosano) za uporabo šotora oddati najkasneje do srede, 29. 04. 2015 na elektronski naslov obcina@ajdovscina.si s pripisom sporočila »Vloga za uporabo šotora«.

V kolikor do 29. 4. 2015 vsi termini ne bodo zapolnjeni, bomo rok prijave podaljšali.  

KONČNE DOLOČBE

Občina Ajdovščina bo na podlagi pravočasno prispelih vlog naredila rezervacije. Izbrane bodo vloge, ki po mnenju Občine Ajdovščina vsebinsko najbolj ustrezajo k dopolnitvi ostalega dogajanja v Ajdovščini meseca maja. V primeru, da bosta potrebovala šotor na isti dan dve fizični ali pravni osebi se da šotor uporabniku z bolj primerno vsebino. 

Organizatorji prireditev / dogodkov bodo oproščeni najemnine šotora, pokriti pa bodo morali vse ostale stroške povezane z organizacijo svojega dogodka (čiščenje po dogodku, varnost, ozvočenje,…).

Z vsemi uporabniki se pred uporabo sklene pogodba o uporabi šotora.

INFORMACIJE

Ob objavi javnega poziva so za oddajo šotora prosti termini:

od 4.5.2015 do 14.5.2015, od 18.5.2015 do 21.5.2015, od 25.5.2015 do 28.5.2015.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom dobijo zainteresirani na tel.št.: 05/365-91-59, mail janja.jazbar@ajdovscina.si (Janja Jazbar).

Številka: 351-9/2015

Datum: 09.04.2015

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Javni poziv za uporabo šotora

Pravila za uporabo šotora