Občinsko ocenjevanje vina 2021

datum: 24.03.2021
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina vabi vinarje s stalnim prebivališčem na območju občine Ajdovščina k sodelovanju na ocenjevanju vin 2021. Namen občinskega ocenjevanja vin je promocija domačega vinogradništva in vinarstva. Najviše ocenjena vina v posameznih kategorijah bodo prejela listine odličnosti. Župan Občine Ajdovščina bo izmed vin, ki bodo prejela listine odličnosti, izbral županovo vino 2021. Občina bo od prejemnikov listin odličnosti odkupila določeno količino vin za pogostitve na svojih dogodkih.

NE SPREGLEJTE: Vzorci za občinsko vinsko ocenjevanje se zbirajo do 23. aprila

Pogoji za sodelovanje na občinskem ocenjevanju vin 2021

Na ocenjevanju lahko sodelujejo vsi vinarji, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina, imajo dovoljenje za stekleničenje vin ter stalni naslov bivališča na območju občine Ajdovščina.

Na ocenjevanje bodo sprejeta vina sort, ki so v sortnem izboru za Vipavsko dolino ter so pridelana kot vina normalnih trgatev, od letnika 2015 naprej.

Vsak vinar mora zagotavljati najmanj 200 steklenic (0,75 l) vina po vzorcu, ki morajo biti opremljene z lastno etiketo, skladno s pravilniki o označevanju vina.

Posamezni vinogradnik lahko na ocenjevanje prijavi največ pet (5) vzorcev, za vsak vzorec pa je potrebno dostaviti tri (3) steklenice.

Poleg mirnih vin bodo letos prvič na ocenjevanje sprejeta tudi peneča vina, ki bodo sodelovala v konkurenci za listine odličnosti in za županovo vino.

Potek občinskega ocenjevanja vin 2021

Ocenjevalno komisijo sestavljajo usposobljeni strokovnjaki Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica. Ocenjevanje vina bo potekalo anonimno, vendar sledljivo, za kar poskrbi organizator ocenjevanja.

Ocenjevanje je za pridelovalce brezplačno, o ocenah svojih vin bodo po opravljenem ocenjevanju obveščeni po pošti.

Listino odličnosti bosta prejeli praviloma po dve najviše ocenjeni vini v vsaki od naslednjih petih

kategorij:

- vina iz domačih sort pinela in zelen,

- ostala bela vina,

- rose vina,

- rdeča vina,

- peneča vina.

Županovo vino bo izbrano izmed vin, ki bodo prejela listino odličnosti. Izbor bo opravil župan Občine Ajdovščina.

Sprejem vzorcev in termini

Vzorci se bodo sprejemali na Občini Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, od 6. do 9. aprila 2021, v poslovnem času. Ocenjevanje vin bo potekalo 12. aprila 2021.

Prireditev s podelitvijo Listin odličnosti in razglasitvijo županovih vin vseh treh občin, ustanoviteljic Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, se bo prilagajala epidemiološki situaciji, o čemer bodo vsi sodelujoči vinarji in splošna javnost obveščeni preko osebnih povabil in v medijih.

Povabilo vinogradnikom je objavljeno na spletni strani Občine Ajdovščina (zavihek Javna naročila, objave, razpisi, rubrika Javni razpisi) in v lokalnem časopisu Latnik. Dodatne informacije: Sanda Hain, 05/36 59 155, sanda.hain@ajdovscina.si.  

 

Tadej Beočanin, župan

 

Povabilo vinarjem k občinskemu vinskemu ocenjevanju 2021