Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe v k.o. Ajdovščina

datum: 05.04.2024
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe v k. o. Ajdovščina.

 Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (ZSPDSLS-1, Uradni list RS št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava skleniti dvostransko prodajno pogodbo, po metodi neposredne pogodbe, s katero bo:

·         odsvojila nepremičnini:

- parc. št. 34/6  k. o. 2392 Ajdovščina, površine 71 m2,  stavbno zemljišče,  

- parc. št. 130/14 k.o. 2392 Ajdovščina, površine 17m2, stavbno zemljišče,

po izkustveno določeni  ceni 66,03 EUR/m2 ter davek, ki ga nosi kupec, ki plača tudi notarske stroške v zvezi s tem delom posla, plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla, nepremičnini se prodajata skupaj (nakup posamične v okviru tega postopka ni mogoč).

·         pridobila nepremičnine:

- parc. št. 130/10 k.o. 2392 Ajdovščina , površine (272 m2), stavbno zemljišče

- parc. št. 130/11 k.o. 2392 Ajdovščina, površine  (47m2), stavbno zemljišče

- parc. št. 130/12  k.o. 2392 Ajdovščina, površine (22m2), stavbno zemljišče

po ceni 66,03 EUR/m2 (cena v okviru uveljavljanja predkupne pravice) ter davek, ki ga nosi kupec, ki plača tudi notarske stroške v zvezi s tem delom posla.

Morebitni interesenti za nakup nepremičnin, ki ju Občina v okviru te namere odtujuje,  lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedene nepremičnine, in sicer pisno na naslov Občine, v dopisu naj bo navedba sklica »namera 478-50/2024«. V primeru več interesentov bo Občina opravila pogajanja in nepremičnini prodala po najvišji ponujeni ceni, vendar ne manjši od zgoraj navedene. Občina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek prodaje tudi ustavi.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 17, po elektronski pošti na naslov vida.sustar@ajdovscina.si ali osebno na sedežu občine, v času uradnih ur, pri Vidi Šuštar.

Tadej Beočanin, l.r., župan

Namera