Lokalne volitve 2014

LOKALNE VOLITVE 2014 Posebne oblike glasovanja - obvestilo pred drugim krogom volitev
 V skladu z Zakonom o lokalnih volitvah Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina obvešča volivke in volivce o posebnih oblikah glasovanja na volitvah župana v drugem krogu 19.10.2014.
LOKALNE VOLITVE 2014 Razglas za drugi krog volitev za župana Občine Ajdovščina
Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina, objavlja Razglas za drugi krog volitev župana, ki bodo 19. 10. 2014.      
LOKALNE VOLITVE 2014 Razglas - seznam kandidatov za ponovne volitve sveta krajevne skupnosti Gojače - Malovše, 19. 10. 2014
 Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina objavlja Razglas - kandidature za ponovne volitve sveta krajevne skupnosti Gojače - Malovše. 
LOKALNE VOLITVE 2014 Razglas - seznam kandidatov za volitve sveta krajevne skupnosti Kamnje Potoče, 19. 10. 2014
Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina objavlja Razglas - seznam kandidatov za volitve sveta krajevne skupnosti Kamnje-Potoče na naknadnih volitvah, ki bodo 19. 10. 2014. 
LOKALNE VOLITVE 2014: Sklep o določitvi plakatnih mest za drugi krog volitev za župana
Občina Ajdovščina objavlja sklep o določitvi plakatnih mest na območju občine Ajdovščina, za drugi krog volitev za župana.
LOKALNE VOLITVE 2014: RAZGLAS - naknadne volitve v krajevni skupnosti Kamnje Potoče
Na podlagi 4. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 94/07 UPB3, 45/08, 83/12) 61. in 64. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS št. 109/06 – UPB1, 57/07 odl. US), razglaša Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina seznam kandidatov za volitve sveta krajevne skupnosti na naknadnih volitvah, ki bodo 19.10.2014
LOKALNE VOLITVE 2014: Obvestilo - naknadne volitve v KS Kamnje - Potoče
V Krajevni skupnosti Kamnje - Potoče so zaradi premajhnega števila vloženih kandidatur razpisane naknadne volitve za svet Krajevne skupnosti Kamnje - Potoče.
Lokalne volitve 2014: Posebne oblike glasovanja
V skladu z Zakonom o lokalnih volitvah Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina obvešča volivke in volivce o možnosti in pogojih glasovanja na lokalnih volitvah 5.10.2014.
LOKALNE VOLITVE 2014: Javne objave kandidatov za župane, seznamov list kandidatov za volitve članov občinskega sveta in seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina
Predsednik Državnega zbora je v Uradnem listu RS št. 47/2014 razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo 5. oktobra 2014. Župan Občine Ajdovščina je v Uradnem listu RS št. 51/2014 razpisal redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju občine Ajdovščina, ki bodo prav tako 5. oktobra 2014. Za izvedbo obojih volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina.
LOKALNE VOLITVE 2014 Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje
 V nadaljevanju je objavljen Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2014 na območju občine Ajdovščina. 
LOKALNE VOLITVE 2014 Kandidiranje za člane svetov KS
 V nadaljevanju so zbrani vsi potrebni obrazci za kandidiranje za člane svetov krajevnih skupnosti. 
LOKALNE VOLITVE 2014 Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
 Občinska volilna komisija je 21. julija 2014 sprejela ROKOVNIK za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti, ki bodo 5. 10. 2014. 
LOKALNE VOLITVE 2014 Sklep o določitvi volišč in njihovih območij
 Občinska volilna komisija je 21. julija 2014 sprejela sklep o določitvi volišč in njihovih območij za volitve članov občinskega sveta, župana Občine Ajdovščina in članov svetov krajevnih skupnosti. 
LOKALNE VOLITVE 2014 Predlogi za člane volilnih odborov se zbirajo do 31. 7. 2014
 Občinska volilna komisija obvešča, da politične stranke in drugi predlagatelji lahko do 31. julija 2014 predlagajo kandidate za člane volilnih odborov. V nadaljevanju so objavljeni obvestilo in potrebna obrazca. 
LOKALNE VOLITVE 2014 Sprejem kandidatur in list kandidatov
 Občinska volilna komisija je 21. julija 2014 sprejela sklep o načinu in roku vlaganja kandidatur oziroma list kandidatov za lokalne volitve 2014. 
LOKALNE VOLITVE 2014 Kandidiranje za župana
 Občinska volilna komisija je 21. julija 2014 sprejela sklep o številu podpisov, potrebnih za določitev kandidata s strani skupine volivcev na lokalnih volitvah 5. 10. 2014. V nadaljevanju so objavljeni vsi potrebni obrazci in informacije za kandidaturo za župana. 
LOKALNE VOLITVE 2014 Kandidiranje za člane občinskega sveta
 Občinska volilna komisija je 21. julija 2014 sprejela sklep o številu podpisov, potrebnih za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta na lokalnih volitvah 5. 10. 2014 s strani volilcev. V nadaljevanju so objavljeni vsi potrebni obrazci in informacije za kandidiranje za člane občinskega sveta.  
LOKALNE VOLITVE 2014: Obrazci za dajanje podpore v postopkih kandidiranja na lokalnih volitvah
V nadaljevanju objavljamo navodila in obrazce za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah, navodilo je sprejela Državna volilna komisija na svoji 33. seji, 8. julija 2014.
LOKALNE VOLITVE 2014: Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Ajdovščina na 40. seji dne 2. julija 2014,  je objavljen v Uradnem listu RS št. 51/2014.
LOKALNE VOLITVE 2014: Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov občinskih svetov in županov
Na podlagi 40. člena Zakona o lokalnih volitvah je Državna volilna komisija na 33. seji dne 8. julija 2014 sprejela Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov občinskih svetov in županov, ki bodo 5. oktobra 2014.
LOKALNE VOLITVE 2014: Rokovnik za izvedbo volilnih opravil po Zakonu o volilni in referendumski kampanji
Rokovnik za izvedbo volilnih opravil po Zakonu o volilni in referendumski kampanji.
LOKALNE VOLITVE 2014: Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
Župan Občine Ajdovščina Marjan Poljšak je 1. julija 2014 razpisal redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ajdovščina.
LOKALNE VOLITVE 2014: Razpis rednih volitev občinskih svetov in županov
Predsednik DZ RS Janko Veber je 24. junija 2014 razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov.