LOKALNE VOLITVE 2014: Rokovnik za izvedbo volilnih opravil po Zakonu o volilni in referendumski kampanji

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil po Zakonu o volilni in referendumski kampanji.

Poleg rokov, ki jih je z Rokovnikom za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov občinskih svetov in županov, ki bodo 5. 10. 2014, določila Državna volilna komisija (http://www.dvk-rs.si/index.php/si), Ministrstvo za notranje zadeve opozarja še na naslednje roke iz Zakona o volilni in referendumski kampanji - ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 11/11 in 98/13)

Opozarjamo, da so navedeni skrajni roki!

Opombe:

* Zakon o lokalnih volitvah - ZLV (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12)

* AJPES - Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

 Lokalne volitve 2014, Rokovnik za izvedbo volilnih opravil po ZVRK