Župan se je sestal s predsedniki krajevnih skupnosti

datum: 20.11.2014
kategorija: Novice

Župan Tadej Beočanin se je v sredo, 19. novembra, prvič sestal z novimi predsedniki krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina. Od njih pričakuje konstruktivno sodelovanje in z njimi se namerava pogovarjati o investicijah po krajevnih skupnostih.

Sestanek s predsedniki ks, 19.nov014Čeprav je bilo prvo srečanje formalne narave, namenjeno spoznavanju in informiranju predsednikov o novi vlogi, ki jo sprejemajo, pa so predsedniki že dobili pomembne informacije, ki bodo krojile njihovo delo.

V uvodnem nagovoru je župan Tadej Beočanin poudaril, da se bo s predsedniki pogovarjal o konkretnih projektih: »Pričakujem, da bomo okrog investicij, ki se bodo dogajale po krajevnih skupnostih, debatirali znotraj tega foruma. Seveda bo idej in želja ogromno, več kot jih lahko realiziramo, a računam, da se bomo v tej zasedbo sposobni pogovarjati o prioritetah in se o njih dogovoriti.« Predsedniki bodo do konca leta pripravili nabor projektov, ki jih je potrebno (ali si jih želijo) izvesti po krajevnih skupnostih, iz 26 naborov projektov pa bo nastal enotni načrt investiranja občine v prihodnjem obdobju.

Sestanek s predsedniki ks, 19.nov014Po seznanitvi predsednikov z njihovimi novimi vlogami ter vlogami krajevnih skupnosti je sledila informacija o finančnem poslovanju. Tu se krajevnim skupnostim obeta kar nekaj novosti. Od 1. januarja 2015 je za vse javne subjekte »uzakonjeno« elektronsko poslovanje – prejemanje in izdajanje elektronskih računov. Hkrati pa se pripravlja interventni zakon, po katerem naj bi ukinili pravno subjektiviteto krajevnih skupnosti. Župan je pozval predsednike za mnenja, ki mu bodo služila kot argumenti za pogovore z zakonodajalcem.

Sledile so prostorske zadeve – informacija v zvezi s potrdili o minulih vlaganjih v komunalno infrastrukturo ter o podaljšanju možnosti podajanja pripomb na osnutek prostorskega načrta, vendar v omejenem obsegu, le za potrebe, ki so v skupno dobro.

Zadnji sklop informacij za predsednike krajevnih skupnosti se je navezoval na pravno-formalne zadeve. Smiselno bi bilo prevetriti volilne enote po krajevnih skupnostih, saj ponekod zaradi razdrobljenosti prihaja do različnih težav. V primeru sprejetja interventnega zakona pa se ves sistem spreminja, saj se krajevne skupnosti ukinja, njihovo premoženja pa prehaja na Občino. Prav to je razburilo nekatere predsednike, ki so odločno proti takšnemu ravnanju. Župan bo v pogovorih z zakonodajalcem zagovarjal mnenje predsednikov krajevnih skupnosti.

Pod točko »razno« je bila izpostavljena problematika vzdrževanja javnih poti in lokalnih cest po krajevnih skupnostih ter zimska služba. Izkušnje zadnjih let in napovedi vremenarjev, da je pred nami dolga in huda zima, mnoge predsednike skrbijo, saj so odgovornosti precejšnje. Župan je obljubil, da se bodo na pobudo KS o tem pogovarjali tudi na občinskem svetu ter predsednike pozval, da mu čim prej posredujejo predloge rešitev.

Krajevne skupnosti Občine Ajdovščina