V novem programskem obdboju EU več sredstev za projekte lokalnih akcijskih skupin za razvoj podeželja

datum: 06.01.2015
kategorija: Novice

Evropski parlament in Svet EU vpeljujeta v programskem obdobju 2014-2020,
ki se bo zaključilo v letu 2023, nov pristop; t.i. mehanizem »lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« (angleško: Community-Led Local Development - CLLD).

Mehanizem CLLD je nadgradnja pristopa LEADER, ki ga tudi naše območje dobro pozna. Izvaja se ravno tako preko vzpostavljenih lokalnih akcijskih skupin (LAS) na določenem območju, ki so odgovorne za izbiro in izvedbo projektov. Pogoj za pridobitev sredstev mehanizma CLLD je vzpostavljen LAS na določenem območju in kvalitetno izdelana  strategija lokalnega razvoja. Na območju Zgornje Vipavske doline bo lahko LAS v okviru CLLD-ja koristil sredstva dveh strukturnih skladov, in sicer Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep Leader) in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sredstva iz vira CLLD bodo namenjena izvajanju tako mehkih vsebin kot tudi manjših investicijskih projektov, ki bodo zasledovali cilje strategije in bodo vsebinsko usklajeni z regionalnimi in nacionalnimi zahtevami ter usmeritvami.

Trenutno je v Sloveniji vzpostavljenih 33 LASov, ki v letu 2015 zaključujejo projekte prejšnjega programskega obdobja. Za črpanje sredstev CLLD pa se bodo morali vsi LASi v letu 2015 na novo oblikovat kot pogodbena partnerstva. Razvojna agencija ROD bo v vlogi dosedanjega upravljalca LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa objavila v začetku leta javno povabilo zainteresiranim za sodelovanje tako pri pripravi strategije lokalnega razvoja kot tudi v novo vzpostavljenem LASu.

Vabljeni k spremljanju novic na spletni strani LAS: www.las-razvojpodezelja.si.

Suzana Ž. Ferjančič, Razvojna agencija ROD