Dobro obiskana razprava o štiriletnem kulturnem programu

datum: 10.02.2015
kategorija: Novice

V prostorih Občine Ajdovščina je včeraj potekala javna obravnava predloga štiriletnega programa kulture v občini Ajdovščina. Prijetno je presenetila dobra udeležba. Štiriletni progam kulture bo v obravnavi že na četrtkovi seji ajdovskih svetnikov.

Zakonodaja nalaga občinam pripravo štiriletnega vsebinskega programa kulture. Občina Ajdovščina je doslej pripravljala letne programe, za pripravo štiriletnega programa pa je k sodelovanju povabila tudi široko javnost. Razveseljivo je, da je bila udeležba na javni razpravi zelo dobra, prisotni so bili predstavniki mnogih kulturnih društev, ZKD-ja in JSKD-ja, predstavniki mladinske kulture in upokojenskih ustvarjalnih dejavnosti, pa tudi posamezniki in zasebniki, ki si znotraj kulturnih dejavnosti režejo svoj kos kruha.

Vsi bi si želeli novega prostora za produkcijske dejavnosti, novega kulturnega doma. Župan Tadej Beočanin je že uvodoma pojasnil, da trenutno ni denarja ter da novega hrama kulture ne gre pričakovati prej, kot v zaključni fazi prenove osrednjega mestnega trga, dotlej pa bo preteklo še nekaj Hublja. Poudaril je tudi, da bo potrebno za izgradnjo kulturnega doma poiskati nepovratna sredstva, da ob trenutni gospodarski situaciji proračun ne bo zmogel v celoti financirati tako obsežne investicije. Se bodo pa že prav kmalu na to temo pričele razprave – v prvi štiriletni program je tako vključeno tudi ugotavljanje potreb po infrastrukturi za kulturne dejavnosti.

Razpravljavci so izpostavljali predvsem problematiko iz področja lastne kulturne dejavnosti – pevci pogrešajo primerno dvorano, likovniki pomoč pri financiranju dežurstva na njihovih razstavah, večina pa pritrjuje, da bi se morali tudi kulturniki med seboj bolje povezovati. Mladi so imeli pomisleke, ker kulturnih dejavnosti MC Hiše mladih štiriletni program ne vključuje, vendar pa je delovanje mladih na vseh področjih natančno opredeljeno v strategiji za mlade. So pa bile nekatere pobude zanimive in bodo dodane v štiriletni program kulture: aktivnejši pristop k varovanju tehnične-kulturne dediščine in vključevanje le-te v turistične dejavnosti; prevetrila se bo tudi možnost kulturno-dediščinske turistične ponudbe v Vipavskem Križu.  

Osnutek, dopolnjen s pobudami iz javne obravnave, bodo v četrtek, 12. februarja 2015, obravnavali tudi ajdovski občinski svetniki.