25. otroški parlament o izobraževanju in poklicni orientaciji

datum: 04.03.2015
kategorija: Novice

Učenci osnovnih šol zgornje Vipavske doline so danes v prostorih Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina zasedali na 25. medobčinskem otroškem parlamentu. Uvodoma jim je nekaj misli namenil tudi župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin, ki si želi predvsem aktivnih in družbeno odgovornih mladih.

Predsednica Medobčinskega društva prijateljev mladine Ajdovščina Kristina Valič Predsednica Medobčinskega društva prijateljev mladine Ajdovščina Kristina Valič je odprla letošnji zgornje-vipavski otroški parlament ter poudarila, da sta izobraževanje in poklicna orientacija temi, ki sta se pojavili prvič v 25. letih ter nakazujeta na to, da mladim ni vseeno za prihodnost. Parlamenta so se udeležili predstavniki vseh petih ajdovskih osnovnih šol ter osnovne šole iz Vipave, predsedstvo so suvereno sestavljali predstavniki najmanjše šole – OŠ Otlica.  

Župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin Župan Tadej Beočanin je najprej mlade pohvalil za sodelovanje v parlamentu. Poudaril je pomen izobrazbe, hkrati pa tudi pomen pripravljenosti na spremembe, na katere se je potrebno pripraviti, da bodo lahko konkurenčni na trgu dela. Delodajalcem danes zgolj izobrazba še zdaleč ni dovolj, iščejo trdne in samozavestne osebnosti, ki znajo tudi uresničiti svoje ideje, je še dodal. »Tisto, česar si izjemno želim – konec koncev sem tudi skozi to zrasel v politiko – je to, da ste družbeno aktivni, da ste odgovorni in da izražate svoja pričakovanja in mnenja,« je mladim parlamentarcem zaupal župan. Zaželel jim je prijetno razpravo: »Kvalitetno, argumentirano, strpno, s spoštovanjem in sprejemanjem nasprotnikovih mnenj, seveda pa zelo jasno usmerjeno v to, da svoje mnenje izrazite in ga zagovarjate – po moji presoji nobeno mnenje ni napačno, pač pa je zgolj plod nekih drugačnih okoliščin. Zato je vsako mnenje potrebno ceniti.« Besedam ajdovskega župana je pritrdil predsednik odbora za družbene dejavnosti Občine Vipava Urban Lukin, ki meni, da je potrebno stalno iskati nove ideje in o njih govoriti. Tudi Irena Kodele Krašna, ravnateljica OŠ Danila Lokarja, ki je letos gostila medobčinski parlament, je učencem zaželela uspešno razpravo: »Bodite odločni, zagovarjajte svoja načela, vztrajajte, ne pustite se preplašiti in prepričana sem, da vam bo uspelo.« 

Predsedstvo 25. medobčinskega otroškega parlamenta Preden so začeli zares razpravljati, so prisluhnili še dvema gostjama. Predstavnica Ljudske univerze Ajdovščina, Helena Furlan, jim je predstavila pomen vseživljenjskega izobraževanja, kamor sodijo tudi neformalna izobrazba, pridobljene spretnosti in izkušnje. Predstavnica Zavoda za zaposlovanje Sonja Mauri pa je mladim na srce položila: »Če boste izbrali poklic v vašem interesnem področju, potem se boste tudi uspešno šolali in boste uspešno iskali službo.«

Predstavniki medobčinskega parlamenta bodo zaključke današnje razprave predstavili na državnem zasedanju otroškega parlamenta, pozno spomladi, v Državnem zboru RS.