Tadej Beočanin v predsedstvu Skupnosti občin Slovenije

datum: 26.03.2015
kategorija: Novice

Na volilni skupščini Skupnosti občin Slovenije so županje in župani izbrali novo vodstvo za naslednja mandatna štiri leta. V novem predsedstvu bo tudi župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin.

Vodenje Skupnosti slovenskih občin bo po novem prevzela 'trojka' predsednikov sekcij, ki si bo štiriletni mandat razdelila. V sekciji mestnih občin je bil za predsednika izvoljen Bojan Kontič (MO Velenje), sekcijo občin s sedežem upravnih enot (v tej je tudi Ajdovščina) bo vodil Ivan Žagar (Slovenska Bistrica), za predsednika ostalih občin pa je bil izvoljen Branko Ledinek (Rače – Fram).

Skupščina je obravnavala in sprejela poročilo o delu 2014, načrt dela 2015, finančno poročilo, finančni načrt in druge dokumente.