Javni zavodi bodo 'dobiček' pretopili v obnovo in opremo

datum: 30.03.2015
kategorija: Sporočila za javnost

Občinski svet Občine Ajdovščina je na peti redni seji med drugim obravnaval poročila o poslovanju sedmih javnih zavodov. Šest zavodov je ustvarilo več prihodkov, kot so imeli odhodkov, le Pilonova galerija je leto 2014 končala v rdečih številkah. Svetniki so na seji zavodom dajali soglasja, za kaj lahko uporabijo presežke.

Naslednji defibrilator v Šmarje

Po običaju najvišje presežke ustvari Lekarna Ajdovščina, tudi lani je bilo tako - skupaj jih je bilo za 139 tisoč evrov. Porabili jih bodo za posodobitev ogrevanja v lekarni v Ajdovščini in novo kotlovnico v Vipavi, kjer bodo tudi preuredili vhod za lažjo dostavo zdravil. V Ajdovščini pa bodo preuredili materialko in nabavili avtomatiziran lekarniški sistem. Lekarna bo tudi donirala za nabavo defibrilatorjev po bolj oddaljenih vaseh. Prve bodo na vrsto prišle Šmarje.

Zdravstveni dom Ajdovščina bo presežek prihodkov (22.500 €) prihranil za prihodnje leto, ko bodo nadomestili sedanje reševalno vozilo.

Zavod za šport bo del presežkov (skupno 24.500 €) vključil v finančno konstrukcijo prenove letnega bazena. Z naložbo v skupni vrednosti 33.600 € že sicer kandidira na razpisu Fundacije za šport.

Lavričeva knjižnica bo presežke (4.500 €) namenila za računalniško opremo, denimo bralnik e-knjig, pa tudi za prenosno ozvočenje, ki bo prišlo prav pri številnih dogodkih.