V deževnem letu manj požarov

datum: 31.03.2015
kategorija: Sporočila za javnost

Med dobitniki letošnjega bronastega znaka civilne zaščite, ki ga podeljujejo za enkratno dejanje – delovanje ob odpravi posledic žledoloma, je tudi Gasilsko reševalni center Ajdovščina.

GRC je sicer osrednja gasilska enota, ki skupaj s prostovoljnimi gasilskim društvi (Col, Šmarje, Selo, Ajdovščina) skrbi za požarno varnost na razgibanem območju občine. Lani so posredovali pri tridesetih požarih, kar je manj kot običajno, saj je bilo leto izrazito deževno. Zato pa so poklicni gasilci opravili bistveno več ostalih intervencij, skupno 183, pri čemer jih 55 odpade na posredovanje pri prometnih nesrečah. Država je ajdovski center pooblastila za tehnično posredovanje pri prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi in nesrečah na tekočih in stoječih vodah v ajdovski in vipavski občini, torej ajdovski poklicni gasilci delujejo na območju od vrha Rebrnic do Vogrščka.

V GRC je zaposlenih 13 operativcev, ki dežurajo v štirih izmenah, tako da sta ves čas v pripravljenosti (24 ur na dan vse dni v letu) po dva poklicna gasilca.

GRC ima tudi koncesijo za servisiranje gasilnih aparatov, vendar so se prihodki s tega naslova lani zmanjšali, predvsem zaradi spremembe predpisov in posledično manjših potreb uporabnikov.

V centru si želijo posodobiti vozni park, ki je v povprečju star že krepko čez deset let, predvsem pa bi radi nadomestili sedanje tehnično vozilo z dvigalom.