Občina Ajdovščina z evropsko nagrado GENiYOUTH

datum: 14.04.2015
kategorija: Sporočila za javnost

Mreža lokalnih oblasti za jugo – vzhodno Evropo (NALAS) nagrade podeljuje za primere dobrih praks vključevanja mladih in žensk v lokalno politiko v tem delu Evrope. Ajdovska občina je nagrado prejela za Lokalno strategijo za mlade.

Komisija je v obrazložitvi zapisala, da je občini skozi pobudo uspelo ustvariti trajnostno podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti, ki se jih financira skozi občinski proračun in imajo konkretne rezultate. Skozi ukrepe je občini Ajdovščina uspelo motivirati in vključiti mlade za vključevanje v oblikovanje lokalnih politik, za soodločanje in izboljšanje postopkov tako, da so občinske politike merodajno oblikovanje v podporo mladim. Občina Ajdovščina je skozi implementacijo strategije izkazala številne merljive rezultate.

Nagrade se je seveda razveselil tudi župan Tadej Beočanin, ki je bil v preteklih letih močno vpet prav v delovanje mladinskih organizacij in pripravo strategije: »Mladinsko organiziranje in lokalna mladinska politika v občini Ajdovščina nasploh sta lahko vzor vsem slovenskim občinam. Ajdovska mladina je s svojo strukturiranostjo in zagnanostjo že v preteklosti orala ledino na področju razvoja lokalnih mladinskih politik, čemur je tudi v preteklosti Občina Ajdovščina sledila. V sodelovanju med mladimi in občino je nastal mladinski center s hostlom, potem pa še strategija za mlade za obdobje do leta 2018. Da strategija ni le mrtva črka na papirju, dokazujejo ukrepi občine, ki sledijo začrtanim smernicam, ki mladim omogočajo hitrejši prehod v odraslost. Nagrada, ki smo jo prejeli, je dokaz kvalitetnega dela z mladimi v preteklosti in spodbuda za še boljše nadaljevanje.«

Uvrstitev med prejemnike nagrad omogoča širitev primerov dobre prakse tudi na druga okolja po Evropi in pridobivanje sponzorskih sredstev. Poleg Ajdovščine so nagrado prejele še Mestna občina Maribor, Elbasan iz Albanije, Petrovo iz BiH in Konferenca občin iz Srbije.