Slavnostni govor župana na proslavi ob prazniku občine Ajdovščina, 5. maja 2015

datum: 06.05.2015
kategorija: Sporočila za javnost

Župan Tadej Beočanin, slavnostni govornik na proslavi ob prazniku občine Ajdovščina, 5. maj 2015

V nadaljevanju v celoti objavljamo praznični govor župana Tadeja Beočanina na Slavnostni seji ob prazniku občine Ajdovščina, ki je potekala v torek, 5. maja 2015, v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini.

Spoštovane občanke in občani občine Ajdovščina, ob občinskem prazniku vam najprej prisrčno čestitam!

Nagrajenci v družbi župana Tadeja Beočanina in predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja OS Jordana PolancaObčina Ajdovščina torej praznuje v maju, ob petem maju, v spomin na ustanovitev Narodne vlade leta 1945. Peti majnik petinštiridesetega. Tri petice, tri pomembne, tri zgodovinske petice, kot je v spominih zapisal naš veliki rojak pisatelj dr. Danilo Lokar.

Ni pa Ajdovščina in z njo Vipavska dolina zgodovinsko povezana samo s petim majem. Septembra leta 394 se je v tej dolini bila zadnja velika bitka Rimskega imperija pred njegovim dokončnim zatonom. Atila je najprej pokoril prebivalce doline, preden je zažgal mogočni Oglej. Tabor na Ravnah nad Črničami pripoveduje zgodbe o turških vpadih, kip madžarskega huzarja v Logu je nema priča Napoleonovih osvajalnih vojn. Dolina je posejana z grobišči žrtev soške fronte, pa fašizem in druga vojna, ki sta pustila težke bolečine. Nato je prišla še zadnja vojna, vojna za Slovenijo, izbojevana z velikim pogumom.

Med vsemi bitkami in zmagami vseh teh vojn, ki pripovedujejo o klenosti in močni volji naših prednikov, se torej ob občinskem prazniku spominjamo dneva, ko je naš kraj za nekaj dni postal prestolnica Slovenije.

O pomenu petomajske vlade in o tem ali je bila prva ali druga, je bilo v teh dneh veliko izgovorjenega. Nedvomno pa zgodovinska stroka soglaša o tem, da je bil dogodek v Ajdovščini eden od pomembnih mejnikov v razvoju slovenske državnosti. In na to smo lahko v občini upravičeno ponosni. Kot smo lahko ponosni na sobotno proslavo, ki se ji je poklonil tudi slovenski državni vrh. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki ste, oziroma so sodelovali pri pripravi in izvedbi slovesnosti ob 70. obletnici ustanovitve Narodne vlade Slovenije. Tudi s tem smo dokazali, da znamo in zmoremo, saj je bila praktično v celoti plod naših ljudi, občinske uprave, organizacij, društev in posameznikov iz naše občine.

5. maj 2015Kot se vsako leto 5. maja z vso spoštljivostjo spominjamo preteklosti, pa se predvsem želimo zazreti v prihodnost. Dober sadjar ali vinogradnik ve, kako obrezati drevo ali trto, da bosta ob kasnejši pravilni negi prinesla optimalen pridelek – kje in koliko rodnega lesa sme in mora pustiti za naprej, koliko bohotivk izrezati, da ne bodo po nepotrebnem tratile energije, da je treba tudi kakšen grozdič ali dva odstraniti, da bodo ostali grozdi večji, polni in sočnejši. V tem smislu smo v občini zastavili svoje delo v novem mandatu. Denarja v proračunu za vse potrebe pač ni, še posebej, ker nas je za dokončanje mnogih zadev zadolžil že prejšnji občinski svet. Zato smo toliko bolj skrbno pretehtali, čemu nameniti našo posebno pozornost. Ali - koliko in katere ogrodne veje bomo pustili na našem drevesu.

Na prvo mesto smo seveda umestili nova delovna mesta. Naš veliki cilj je v mandatu ustvariti 300 delovnih mest. Zavedamo se, da moramo za uresničitev tega cilja ustvariti nove programe in pripeljati nove investitorje. Imamo znanja, s katerimi lahko uspemo v prihodnosti. Imamo tudi generatorje novih znanj: kvalitetne osnovne šole, gimnazijo, univerzo in zavod za izobraževanje odraslih. Imamo neverjetno bogato tradicijo obrti, industrije in podjetništva, imamo tudi mlada visokotehnološka podjetja, imamo izobražen kader, željan potrjevanja. Vsem tem so namenjene spodbude, ki jih je že sprejel občinski svet in so tik pred izvedbo, torej pred razpisi, ki jih občinska uprava pospešeno pripravlja.

Dvorana prve slovenske vlade je pokala po šivih ... Občina ima sicer dokaj omejen prostor za direktno finančno spodbujanje gospodarstva. Omejujejo jo tako državni kot evropski predpisi. Vendar čutimo, da občani od nas ne pričakujejo le urejanja osnovnih komunalnih potreb, ki naj bi bila osnovna skrb občine, pač pa tudi aktivno vlogo pri vsestranskem razvoju občine, v tem primeru za ustvarjanje podjetnikom prijaznega oziroma podpornega okolja. Da lahko občani sami, z lastnim znanjem in lastnim delom poskrbijo za dostojno življenje sebe in svoje družine, ne pa da morajo - ne po lastni krivdi - čakati na socialno in drugo pomoč.

S tistimi prijemi, ko so se že sicer izkazali za dokaj uspešne, bo občina nadaljevala – gre za oprostitev komunalnega prispevka novim investitorjem v obrtnih conah, subvencioniranje obrestne mere za kredite in pomoč inovatorjem.

Na novo pa uvajamo ukrepe, s katerimi bo Občina za novo ustvarjeno trajno delovno mesto prispevala 75 % stroškov prispevka delodajalca za obdobje dveh let. Da bi privabili nove investitorje, bomo sofinancirali nadomestilo za podeljeno stavbno pravico na zemljiščih v lasti občine. V ta namen bo občina tudi dokupila ustrezna zemljišča, ko bodo na razpolago. Občina želi pri podjetnikih spodbuditi pridobivanje nepovratnih sredstev na evropskih in državnih razpisih, zato bo krila polovico stroškov priprave dokumentacije, njihovo mednarodno usmerjenost pa bo spodbujala s sofinanciranjem udeležbe na sejmih.

Druga ogrodna veja je seveda kmetijstvo, predvsem vinogradništvo in sadjarstvo. Na Brjah je že poskusno začel delovati učni center, ki odpira svoja vrata sadjarjem, da bodo lahko svoje pridelke predelali na ustrezen način, z izdelki skupno nastopali na trgih in svojo osnovno dejavnost oplemenitili z dodano vrednostjo. Kot nadgradnjo centra smo uvedli poskusne nasade novih ali za Vipavsko dolino neobičajnih sadnih in zelenjavnih vrst, ki bi, če se bodo v naših ekstremnih vremenskih pogojih primerno obnesle, lahko našim kmetovalcem predstavljale novo tržno nišo in dodaten zaslužek.

Od tod tudi ideja za današnje prispodobe o rezi sadnega drevesa.

5. maj 2015Že prej omenjeni zgodovinski dogodki in njih pomniki, vsestranska dediščina, ki so jo stoletja tkale in plemenitile generacije domačih mojstrov, tudi znamenite osebnosti naših krajev, in pa naravne danosti Vipavske doline, z vrhunskimi vini svetovnega formata, so le nekateri temeljni kamni pri oblikovanju celovite turistične ponudbe, od doživljajskega do adrenalinskega turizma. Na pobudo prav Občine Ajdovščina smo se župani vseh šestih občin Vipavske doline tako že dogovorili, da v bodoče na bližnjih in daljnih trgih nastopamo pod enotno blagovno znamko ne glede na to, kje je komu kdo mejak. Da Vipavsko dolino družno tržimo kot Vipavsko dolino, saj si to končno tudi zasluži. Večji obisk želimo doseči tudi s podporo turistično obarvanim prireditvam. Povezovanje s sosednjimi občinami, državo in mednarodno skupnostjo je ključno, če želimo še bolj pospešiti gospodarski razvoj občine, sploh na področju turizma.

No, ena od pomembnih ogrodnih vej občinskega drevesa so mladi – pravzaprav že najmlajši, šolarji. Veseli nas, da se povečuje število otrok. To je naš temelj in garancija prihodnosti, seveda, če jim bomo zagotovili perspektivo v domačih krajih. Najprej z ustreznimi prostori za nabiranje dragocenega znanja. Kot vse kaže, smo vendarle našli primerno rešitev za napovedano prostorsko stisko v obeh ajdovskih osnovnih šolah. Tako s prizidkom za šest učilnic v Šturjah, kot dozidavo nove šolske stavbe v Ajdovščini, ki sploh še ni vseljena. Novih prostorov se bodo jeseni razveselili tudi šolarji v Skriljah.

5. maj 2015Za občinski proračun racionalne rešitve nam omogočajo investiranje tudi v druge stebre vzgojno-izobraževalnih zavodov v občini. Napovedujem, da bomo v prihodnjih letih poskrbeli za prostore za glasbeno šolo, ki jih bomo dopolnili tudi z dvorano, ki bo lahko opravljala tudi funkcijo kulturnega doma. Nadalje bomo zagotavljali prostore za ljudsko univerzo, med veliko in malo dvorano Športnega centra Ajdovščina pa bo zrasla gimnastična dvorana, ki bo v dopoldnevih služila tudi športni vzgoji šolarjev. Sredstva za izboljšanje prostorskih kapacitet pa bomo namenili tudi Pilonovi galeriji.

Razvoja športne in kulturne dejavnosti smo se lotili s pogovori z domačimi organizacijami. Z organizacijami na področju kulture smo že pripravili in sprejeli štirileten razvojni program, z organizacijami na področju športa pa bomo k strategiji pristopili v prihodnjem letu. Nasploh so nevladne organizacije, kot jih imenujemo, pomemben akter družbenega in socialnega življenja v občini. K utripu v občini prispevamo tudi sami: mesto urejamo v bolj urbano območje, v občino se vrača Ajdovščina v maju in druge prireditve, namenjene vsem starostnim skupinam naših občank in občanov.

Pred dnevi smo bili obveščeni, da smo prejeli nagrado GENiYOUTH , ki se podeljuje za primere dobrih praks na področju mladinske politike v jugovzhodni Evropi. Čeprav imamo do te regije morda podcenjevalen odnos, pa se moramo zavedati, da v njej živi 70 milijonov ljudi in da je občina s še ne 20 tisoč prebivalci prejela eno od petih nagrad. Prejeli smo jo za strategijo za mlade. Njena moč je v tem, da ji je iz papirnatega dokumenta življenje vdahnil občinski svet, ki je v proračunu zagotovil tudi denar za izvedbo. In moram reči, da prejemamo iz mladinskih vrst pomembne pobude. Tako mladinski center Hišo mladih skupaj z mladinskim svetom in drugimi organizacijami in društvi v Palah prepoznavamo kot kovnico novih idej, ki pred vodstvo občine postavljajo vedno sveže izzive. Tako imamo na mizi pobudo o stanovanjskih kooperativah, novemu načinu reševanja stanovanjske politike za mlade in mlade družine. Prav tako v Palah že deluje coworking prostor, kjer lahko mladi podjetniki za minimalno pristojbino razvijajo svojo dejavnost in na ta način premoščajo začetne težave pri zagotavljanju prostora.

5. maj 2015Približno dve tretjini prebivalstva občine prebivata na podeželju, po vaseh. Kar je za mesto nekaj samoumevnega, pa je po vaseh treba dodatno urediti, če naj imajo občani vsaj približno enake pogoje življenja. Predstavniki vseh krajevnih skupnosti v občini so pripravili seznam nujnih potreb za obdobje naslednjih štirih let. Sicer smo odščipnili kakšen še ne nujen poganjek, toda veseli me, da so krajevne skupnosti pripravile realne programe oziroma uresničljive predloge naložb, predvsem pa, da so znale prepoznati željo in voljo občine, da v krajevne skupnosti vlaga enakomerno. Dogovor, ki ga imamo s predsedniki krajevnih skupnosti me je razveselil in dokazal, da je vključevalna politika, ki jo vodim, prava pot. Kdorkoli želi sodelovati, tudi sodeluje. Rezultati tega sodelovanja pa se kažejo v boljši izvedbi občinskih ukrepov in vlaganj.

Za izboljšanje kvalitete življenja na podeželju bomo tako v prihodnje namenili štiri milijone evrov, po milijon letno. Mimogrede, Plače in Cesta bosta v kratkem pridobila tudi nova doma krajanov, prvega bomo odprli že ta petek. Sam si najbolj želim, da v vsaki krajevni skupnosti najdemo razvojno priložnost, ki bo ljudem v njih izboljšala življenje in jim ponudila priložnosti za zaslužek. Za tovrstne ideje vedno najdem posluh in verjamem, da jim bo sledil tudi občinski svet. Za tovrsten primer lahko navedem Vipavski Križ, ki je ravnokar deležen celovite prenove, na temelju katere bodo tamkajšnji krajani razvijali turizem.

Ob prazniku ne smemo pozabiti niti na naše ljudi, ki jih je sicer življenjska pot zanesla drugam, vendar se v Ajdovščino vračajo in tod čutijo svoje korenine – v zadnjem času si našo pozornost in čestitke zaslužijo vsaj trije. Simona Semenič, dramaturginja iz Ajdovščine, je prejela kar dve najvišji nagradi s svojega področja, Grumovo in Šeligovo nagrado, medtem ko sta Edi Blažko iz Lokavca in Marko Volk iz Dobravelj na pravkar odprti svetovni razstavi Expo 2015 v Milanu skupaj s sodelavci zasnovala slovenski paviljon.

Še en dokaz torej, da ima občina tudi v ljudeh velik potencial in da mora storiti vse, da bi jih zadržala. In če se za konec vrnem k petemu majniku petinštiridesetega - naj nam bo v navdih, da se tudi v težkih časih lahko rojevajo velike stvari, če smo odprti za vse nove ideje, pobude in poglede. Predvsem pa, če se hotenja in želje združijo na poti do skupnega cilja.

Ponosni smo na naše letošnje občinske nagrajence. Posebej zato čestitam prejemniku Petomajskega priznanja in prejemnikoma spominskega priznanja in se vam zahvaljujem za vaš prispevek k bogatejšemu utripu in prepoznavnosti ajdovske občine!

Ne pozabimo, da smo občina Ajdovščina njeni ljudje: umetniki, delavci, menedžerji, kmetje, športniki, politiki, gospodarstveniki, otroci, upokojenci … In skupaj se moramo potruditi za boljši jutri vseh nas.