Sprejet Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov

datum: 20.07.2015
kategorija: Sporočila za javnost

Državni zbor je v petek, 17. julija 2015, sprejel Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov. Občina Ajdovščina bo pristopila k podpisu Sporazuma o odpustu dolgov.

Občina Ajdovščina bo sporazum z državo podpisala že danes. Zakon omogoča upnikom in dolžnikom sporazumen odpis dolgov brez davčnih posledic. Izveden bo na podlagi podpisanega sporazuma med predlagateljem zakona in upniki, ki imajo terjatve do državljanov, ki so zapadle do konca leta 2013.

Upniki bodo k odpisu dolga pristopili prostovoljno, sodelovanje šol in vrtcev v tej akciji pa je pogojeno še s sodelovanjem občin, v katerih delujejo. Do odpisa dolgov bodo upravičeni prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega, veteranskega dodatka, otroškega dodatka iz 1. in 2. dohodkovnega razreda ali otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu, če je hkrati katerakoli oseba, navedena v odločbi o pravici do otroškega dodatka, tudi prejemnik dodatka za nego otroka, oziroma dodatka za veliko družino.

Odpisovalo se bo dolgove, ki so redni mesečni stroški (položnice iz šol in vrtcev, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, elektrika, voda, bančni stroški …). Za sedaj še ni znano, kateri občinski javni zavodi bodo podpisali sporazum, informacije bomo sproti objavljali na spletni strani Občine Ajdovščina.

Več informacij o novem zakonu je objavljenih na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, kjer bodo dostopni tudi potrebni obrazci in postopki za uveljavljanje odpisa dolga.