Odprta javna razpisa za inovacije in za ugodne kredite v gospodarstvu

datum: 18.08.2015
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina obvešča, da sta v teku dva javna razpisa. Javni razpis za dodelitev subvencij za projekte inovacij v letu 2015 se zaključi konec avgusta, medtem ko bo Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj odprt do letošnjega novembra, oziroma do porabe sredstev.

Inovatorji preko razpisa lahko zaprosijo za sredstva za kritje stroškov za pridobitev patenta ali zaščito izdelka, za izdelavo začetnega prototipa (do največ 5.000 evrov), za predloge inovativnih tehničnih rešitev (do največ 1.000 evrov), ali za stroške tehničnih raziskovalnih nalog, namenjenih razvoju novih izdelkov, oziroma inovativnih tehnoloških rešitev (do največ 2.000 evrov). Razpis je namenjen posameznikom ter malim in srednjem podjetjem, s stalnim naslovom ali sedežem v občini Ajdovščini. Na voljo je 8.000 evrov, razpis pa se izteče 31. avgusta.

Klik do objave

Razpis za pomoč gospodarstvu v obliki kreditov s subvencionirano obrestno mero pa je bil objavljen pred nekaj dnevi. Kredit je mogoče pridobiti za nakup, urejanje in komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov, za nakup, gradnjo ali investicijsko vzdrževanje poslovnih ali proizvodnih prostorov, za nakup nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme ter za nakup nematerialnih pravic – patentov, licenc, tehnološkega znanja.

Klik do objave