Ob našem prazniku

datum: 15.09.2015
kategorija: Novice

Zastave nas danes ponosno spominjajo na državni praznik, priključitev Primorske matični domovini. Dogodek pred 68 leti je pomenil sklepni del dolgotrajnega združevanja države in predstavlja enega od gradnikov slovenske državnosti. Združitev slovenskega naroda in nastanek naše države nista prišla sama od sebe, temveč je bilo za to potrebnega veliko napora, znanja in modrosti. Zato se lahko upravičeno velimo, praznika in naše države. Spomin na zmagovite trenutke moramo negovati - naj nam bodo tudi v sedanjih trenutkih velikih preizkušenj mlade državnosti v navdih.

Tudi naša občina s ponosom praznuje spomin na priključitev Primorske k matični domovini, pri čemer pa smo zazrti v bodočnost. In zavedamo se tudi, da nam ne bo nič podarjenega. Sami si bomo morali vse izboriti, če si želimo prihodnost risati v bolj svetlih barvah - da bo svobodno donela pesem o Primorski, ki je vstala v novo življenje!

 

Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina