Obvestilo – objavljen poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike

datum: 13.10.2015
kategorija: Novice

V Uradnem listu RS št. 67/2015 je predsednica Okrožnega sodišča v Novi Gorici 18. septembra 2015 objavila poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje sodnikov porotnikov. Rok za oddajo kandidatur je 30 dni od objave. V skladu s sklepom predsednika Vrhovnega sodišča RS bo predsednica Višjega sodišča v Kopru imenovala 100 sodnikov porotnikov za območje Okrožnega sodišča v Novi Gorici.

Kandidate za sodnike porotnike okrožnih sodišč lahko predlagajo predstavniški organi občin z območja okrožnega sodišča, lahko pa tudi društva ali združenja, ki so registrirana in delujejo na območju okrožnega sodišča.

Kandidat za sodnika porotnika mora z imenovanjem soglašati ter izpolnjevati še naslednje pogoje, predpisane v 42. členu Zakona o sodiščih:

-       dopolnjenih 30 let starosti,

-       da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,

-       da je zdravstveno in osebnostno primeren za sodnika porotnika,

-       da aktivno obvlada slovenski jezik.

Glede na določilo 4. odstavka 462. člena Zakona o kazenskem postopku je potrebno zagotoviti tudi določeno število sodnikov porotnikov za mladoletnike izmed profesorjev, učiteljev, vzgojiteljev in drugih oseb, ki imajo izkušnje z vzgojo mladoletnikov. Zato je zaželeno, da je med predlaganimi kandidati tudi takšna oseba.

Predlog mora vsebovati:

- ime in priimek,

- datum in kraj rojstva,

- državljanstvo,

- stopnjo in smer izobrazbe,

- poklic,

- naslov bivanja,

- telefonsko število, na kateri je kandidat dosegljiv.

K predlogu je potrebno priložiti izpolnjeno in podpisano izjavo kandidata.

Predloge, skupaj z izjavami, je potrebno posredovati na naslov: Okrožno sodišče v Novi Gorici, Urad predsednice, Kidričeva 14, 5000 Nova Gorica.

Izjava kandidata