Bistvena je interdisciplinarnost

datum: 13.11.2015
kategorija: Novice

V četrtek, 12. novembra popoldne, se je v prostorih Občine Ajdovščina odvil posvet o možnostih in zahtevah vključevanja kulturne dediščine in ohranjanja narave v razvojne programe in projekte do leta 2020. Posvet je vodilo Slovensko društvo evalvatorjev.

Slovensko društvo evalvatorjev se ukvarja z vrednotenjem politik, programov in projektov. Občina Ajdovščina si je od društva obetala novih koristnih informacij na področju evropskih razpisov. Bistvenega pomena sta interdisciplinarnost in horizontalna pametna rast, kar pomeni, da mora vsak razvoj temeljiti na inovacijah in znanju. Tako kulturna dediščina, kot ohranjanje naravnih vrednot sta področji, ki ju je nujno povezati in vključevati v druge dejavnosti – turizmom, gospodarstvom, razvojem podeželja, družbenih dejavnosti …

Številni udeleženci so po predstavitvi informacij aktivno sodelovali v razpravi.