Svetniki zadnjič letos v klopeh

datum: 18.12.2015
kategorija: Novice

Na zadnji seji občinskega sveta v letu 2015 so imeli svetniki na dnevnem redu 13 točk, med katerimi so največ pozornosti namenili novem odloku o javnem redu in miru.

Občina Ajdovščina sicer že ima Odlok o javnem redu in miru, vendar iz leta 2002 in je potreben tako vsebinskih sprememb kot tudi uskladitve z veljavno zakonodajo. Predlog novega odloka na novo določa ukrepe za varovanje javnega reda in miru, ljudi in premoženja ter s tem povezane kršitve in nadzor, vzdrževanje čistega okolja in zdravja ter zunanje podobe naselij ter javne shode in prireditve. Predlog odloka bo zagotovo doživel kar nekaj dopolnitev, saj ga bodo poleg svetnikov obravnavali tudi po krajevnih skupnostih in drugih sredinah. Želja predlagatelja namreč je, da bi bil odlok življenjski na eni strani, pa tudi učinkovit na drugi ter dejansko  pripomogel k večji varnosti, redu na javnih prireditvah in urejenosti naselji v občini.  

Svetniki so v nadaljevanju obravnavali še spremembe odloka o občinskih cestah. Z odlokom se nekategorizirane ceste z javnim prometom umešča v sistem cest, ki jih občina ureja s svojimi predpisi. Izvajalke javne službe rednega vzdrževanja javnih poti so po veljavnem odloku krajevne skupnosti. Po novem pa bodo imele možnost, da vzdrževanje prenesejo na Komunalno stanovanjsko družbo, v kolikor bo s tem soglašal občinski svet. Spreminja se tudi člen, ki ureja zapore cest. Odlok določa, kdaj je potrebno pridobiti dovoljenje za zaporo ceste, kaj mora vsebovati vloga in kdo izda dovoljenje za zaporo, pogoje in časovne omejitve za zapore ob prireditvah, kdo postavlja zapore ter način obveščanja policije, občinskega inšpektorata, KS in javnosti. Ena od oblik bo tudi poseben zavihek o tekočih zaporah cest na spletni strani občine.

Svetniki so soglašali tudi z gradnjo prizidka na Osnovni šoli Šturje. V njem bo šest novih učilnic s kabineti in drugimi spremljevalnimi prostori. Šturska šola je bila ob gradnji predvidena za 14 oddelkov, že prihodnje šolsko leto jih bo potrebovala 19, čez tri leta pa 20.