Glasujte za naj športnika občine Ajdovščina

datum: 22.01.2016
kategorija: Novice

Športna zveza Ajdovščina vabi, da v čim večjem številu glasujete oziroma predlagate kandidate za priznanja za športne dosežke v letu 2015. Kandidate za priznanja Športne zveze lahko predlagajo klubi, društva, druge športne organizacije, podjetja, vzgojno izobraževalne ustanove ter člani predsedstva Športne zveze Ajdovščina.

Pravico do priznanj imajo športniki in športnice, ki so člani društva v občini Ajdovščina in imajo stalno prebivališče v občini Ajdovščina ali v eni izmed sosednjih občin ter športniki in športni delavci, ki niso člani domicilnega športnega društva, imajo pa stalno prebivališče v občini Ajdovščina.

Športna zveza podeljuje bronaste in srebrne plakete za pomembne dosežke na področju športa, zlate plakete za vrhunske dosežke, za posebne dosežke oz. dolgotrajnost delovanja pa podeljuje statuo.

Dodatni kriteriji za izbor so objavljeni v pravilniku o podelitvi priznanj Športne zveze Ajdovščina na spletni strani http://sza.nvoplanota.si/images/pravilnikpriznanja-dopolnitev.pdf.

Zadnji rok za oddajo predlogov je ponedeljek, 15. februarja 2016, na elektronski naslov najsportnik@zs-ajdovscina.si

Slavnostna podelitev priznanj bo v petek, 11. marca 2016 ob 19. uri, v Dvorani prve slovenske vlade.

Informacije: Primož Sulič 05-364-47-21, primoz.sulic@zs-ajdovscina.si