Zelena luč za 56 pobud občanov

datum: 12.06.2016
kategorija: Novice

V nedeljo, 19. junija, bodo krajani lahko točkovali pobude občanov iz projekta participativnega proračuna Občine Ajdovščina. Na glasovanju bo skupno 56 pobud, razdeljenih na šest območjih občine. Pravočasno je sicer prispelo kar 99 pobud občanov, vendar jih 43 ne zadošča razpisanim kriterijem.

 

Pobude, ki so jih ovrednotile strokovne službe občine, zeleno luč pa jim je prižgala Komisija za vloge in pobude občanov, prinašajo zelo različne ideje in mnogo domiselnih rešitev, kako izboljšati pogoje življenja v določenem kraju ali prispevati k razvoju panoge, denimo turizma. V proračuna za prihodnje dve leti bodo avtomatično vključene tiste pobude, ki jim bodo občani namenili največ točk. Verjetno bodo tudi nekatere ideje z manj 'osvojenimi' točkami nekoč prišle na vrsto, vendar skozi druge načine financiranja.

Prav tako se lahko za uresničitev nadejajo nekatere od tistih pobud, ki jih komisija ni uvrstila na seznam za glasovanje – nekatere so že sicer uvrščene v proračuna za prihodnji dve leti, druge spet presegajo predvideno vrednost ali je celo ne dosegajo (od 5.000 do 15.000 evrov), so pa zanimive in zato komisija predlaga županu, naj jih uvrsti v redno proceduro za izvedbo v prihodnjih letih. Za tretje pobude občina ni pristojna (širokopasovno omrežje itd.) in jih je občina posredovala na ustrezne naslove. Nekaj pobud ima možnost financiranja skozi druge kanale (skozi društva in organizacije kot proračunske porabnike …), nekaj pa je seveda tudi takšnih, ki sploh ne ustrezajo kriterijem in/ali bi bila njihova uresničitev vprašljiva.