Projekt se poslavlja, rezultati ostajajo

datum: 14.09.2016
kategorija: Novice

Tri leta se je 20 partnerjev iz osmih držav jadranske regije srečevalo, izmenjevalo izkušnje in iskalo rešitve za celostno reševanje problematike reševanja požarov v naravi v okviru strateškega projekta Holistic, ki je sofinanciran iz jadranskega čezmejnega programa IPA. Ob zaključku projekta partnerji ugotavljajo, da so zastavljeni cilji doseženi in celo preseženi. Predstavljeni bodo na zaključnem dogodku projekta Holistic, v sredo, 14. septembra 2016 ob 16. uri, v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini.

V okviru projekta Holistic je Občina Ajdovščina med drugim vzpostavila inovativen nadzorni sistem za zgodnje odkrivanje požarov v naravi in samodejno alarmiranje, ki temelji na najsodobnejši informacijsko-komunikacijski tehnologiji. Nadzorni sistem poleg treh statičnih nadzornih enot obsega tudi dve mobilni enoti, intregrirani v terensko vozilo in v brezpilotno letalo. V okviru partnerstva je bil vzpostavljen tudi skupni jadranski geografski informacijski sistem, ti. Adria Fire GIS, ki poleg prikazovanja požarne ogroženosti na partnerskih območjih omogoča tudi napovedovanje in simuliranje požarov v naravi. Nadalje je Občina Ajdovščina vzpostavila tudi sledilni sistem za gasilska intervencijska vozila, ki bo izboljšal organizacijo intervencij in pripomogel k večji varnosti gasilskih enot.

Celotna vrednost projekta Holistic je dobrih 9 milijonov evrov. Občina Ajdovščina razpolaga z okoli 623.000 evri, iz proračuna bo prispevala 5 % vrednosti, 85 % je nepovratnih evropskih sredstev in Jadranskega čezmejnega programa IPA, 10 % pa zagotavlja Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

HOLISTIClogoholistic logo adriatic ipa

EU zastava in pripis_slo holisticSVRK logo_SL.JPG holistic