Kje se skriva stolp št. 11?

datum: 28.09.2016
kategorija: Novice

Tako kot mnoge stavbe na obodu ajdovske Kastre so tudi Rustjevo hišo pozidali na temeljih rimskega obzidja. To so potrdile najnovejše arheološke raziskave, ki so jih izvedli pred prenovo Rustjeve hiše. Izkazalo se je tudi, da vzhodna stranica obzidja ne sledi ravni črti, pač pa se proti jugu nekoliko zalomi.

Med stolpom v Križajevi hiši in stolpom, v katerem domuje Faladur na ajdovski tržnici, naj bi po mnenju arheologov in zgodovinarjev stal še en stolp, stolp št. 11. Kot eno od možnih lokacij so omenjali tudi vogal Rustjeve hiše, v katerem je bila nekdaj pekarna. Zato je občina Ajdovščina pred temeljito prenovo hiše na zahtevo zavoda za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica naročila predhodne arheološke raziskave. Izvaja jih Skupina Stik iz Ljubljane. Arheologi so pod tlaki odkrili temelje rimskega obzidja, stolpa pa (še) ne. Je pa sedaj bolj jasno, v kateri smeri bi morali iskati, saj ostaline natančneje določajo smer nekdanjega obzidja v tem delu in bi prej ali slej morali naleteti tudi vsaj na temelje stolpa. »Iz ostalin razberemo, da je bila gradnja novodobne Ajdovščina zelo intenzivna. Konstantno se spreminjajo tlorisi hiš, vsa pa so navezana ravno na obzidje, ki je nudilo dobre temelje in je predstavljalo vir materiala za gradnjo. Zato je odkriti rimski zid močno poškodovan,« je povedal arheolog Matej Draksler, ki vodi izkopavanja. Ob tem je dodal: »Kastra je zelo pomemben arheološki spomenik, na katerega so domačini lahko zelo ponosni. Karkoli se najde iz tega časa in tudi kaj mlajšega, je lahko spektakularno. Za arheologa je že samo to, da lahko gre delat na območje kastre, posebna čast. Zato smo se projekta lotili z navdušenjem, vsako dodatno odkritje pa je veselje zase.«

Odkritje si je z zanimanjem ogledala tudi alfa in omega arheoloških izkopavanj v preteklih desetletjih, zdaj upokojenka Nada Osmuk ob spremstvu Patricije Bratina, ki v imenu spomeniškega varstva bdi nad izkopavanji v Ajdovščini. Osmukova je sicer pričakovala potek rimskega obzidja v tem delu nekaj metrov bolj vzhodno, manjkajoči stolp št. 11 pa še vedno umešča v prehod pod Lično hišo: »Morda leži le nekaj deset centimetrov pod tlakom, tako kot rimske terme na tržnici, ki smo jih odkrili takoj pod estrihom.«

Tako Draksler, kot Bratinova in Osmukova se nadejajo, da bodo pred obnovo Lavričevega trga pridobili »ogromno novih podatkov, tako da se bo lahko slika še močno razjasnila in dopolnila!«

Občina Ajdovščina je namreč že objavila javni natečaj za izbiro izvajalca testnega sondiranja na območju Kastre. Na osnovi georadarske metode je novogoriški zavod za varstvo kulturne dediščine predvidel 47 sondaž tako na trgu kot po ulicah in gasah v Kastri. Na razpis se je prijavilo pet izvajalcev in če pri izbiri ne bo zapletov, se bodo izkopavanja kmalu začela.

Arheološke raziskave Rustjeve hiše je občina prijavila na javni poziv za financiranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske dediščine, ki ga je Ministrstvo za kulturo objavilo maja in kjer je bilo možno pridobiti do 2.000 € na raziskavo. Ta znesek je občina tudi pridobila, kar pa predstavlja le dobrih 10 % vrednosti raziskav.

rustja2Predhodne arheološke raziskave so bile potrebne, ker namerava Občina Ajdovščina izvesti rekonstrukcijo Rustjeve hiše in Pilonove galerije v funkcionalno celoto, za kar je že izdelana idejna zasnova (Suhadolc arhitekti d.o.o. iz Ljubljane). Rustjeva hiša s poudarjeno tripartitno fasado, kvalitetnim kamnitim portalom in pilastroma, ki zaokroža majhen a pomemben trg pred osrednjim mestnim trgom, se odpira proti jugu in zapira pred burjo ter ustvarja kakovosten urbani ambient na poti k središču mesta. Skupaj s Pilonovo galerijo na zahodu in Križajevo hišo na severu zaključuje stavbni kare na jugu, ki na vzhodni strani sega do ostalin rimskega zidu in na severni strani meji z južnim robom Edlingovega dvorca.

Rustjeva hiša se rekonstruira v celoti, namembnost se spremeni v galerijsko in muzejsko dejavnost v pritličju delno tudi v gostinsko in trgovsko. Pilonova galerija pa se rekonstruira samo v delu, kjer se navezuje na Rustjevo hišo in zaradi uskladitve višin obeh streh.

Rustjeva hiša bo tako omogočila širitev Pilonove galerije, bodisi za prepotrebne dodatne galerijske in depojske prostore, pa tudi za nadgradnjo obstoječe ponudbe - z galerijsko trgovino, kavarno, pekarno, notranjim atrijem ter zunanjim trgom. Obisk galerije bi se tako lahko lepo zaključil in iztekel na sončnem letnem trgu, ki je kakor vsak vipavski borjač zaščiten pred burjo.

S prenovo pritličja Rustjeve hiše v vrednosti okrog 230 tisoč evrov kandidira občina na programu za krepitev čezmejnega sodelovanja Slovenija – Avstrija v projektu Miracoop.