Kam so vse fabrike šle?

datum: 12.10.2016
kategorija: Novice

Lavričeva knjižnica Ajdovščina bo v sodelovanju z Goriškim muzejem na izviren način obeležila letošnje Dneve evropske kulturne dediščine. Projekt sliši na ime »Kam ste šle vse fabrke?«.

V zadnjih desetletjih smo bili priče propadu večine nekdaj velikih tovarn in podjetij v Ajdovščini, ki so mestu dale pečat pomembnega industrijskega središča. Ta podjetja so delavcem pomenila veliko več kot le delo in vir zaslužka, ponujala so jim varnost, gradila so njihovo identiteto in ponos. Te bogate industrijske dediščine pa se ne bi smelo prepustiti pozabi, zato knjižnica vabi k sodelovanju vse, ki bi želeli deliti spomine o ajdovskih tovarnah in njihovem pomenu v družbi. V Lavričevi knjižnici Ajdovščina bodo v četrtek in petek, med 10. in 18. uro zbirali pripovedi, fotografije ali predmete, ki jih bodo skrbno shranili za mlajše rodove.

 

Da ne bo prevelike gneče, bodo fotografije, predmete, izdelke zbirali na treh mestih v Lavričevi knjižnici. Knjižničarke si bodo pripovedi zapisale, fotografije, dokumente ipd. skenirale in jih takoj vrnile. Zanimivo je vse; kako je tekla proizvodnja ali dejavnost, tudi o odnosih znotraj podjetij, kakšna je bila oprema, kako se je podjetje širilo, kako so zaposleni to dojemali, ali so se istovetili s podjetjem, o odnosu podjetij do štipendiranja, sezonskega dela in zaposlovanja, zaposlovanja delavcev iz drugih republik …

Tako shranjeno zapuščino naj bi nekoč obdelali in predstavili v okviru širšega projekta.