LAS Vipavska dolina bo razpolagala z milijonom evrov

datum: 02.11.2016
kategorija: Novice

LAS Vipavska dolina je z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridobil status potrjene Lokalne akcijske skupine (LAS) za obdobje 2014 – 2020. Z odločbo je LAS Vipavska dolina upravičena do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sredstva bo LAS Vipavske doline koristil za izvajanje Strategije lokalnega razvoja (SLR).

V celoten proces nastajanja strategije, ki je eden ključnih dokumentov lokalnega, trajnostnega ter uravnoteženega razvoja območja LAS Vipavska dolina, je bilo vloženega veliko truda in energije - vključilo se je več kot sto organizacij in posameznikov.

LAS Vipavska dolina obsega občini Ajdovščina in Vipava, vodilni partner, ki LAS zastopa v pravnih in upravnih zadevah, je Razvojna agencija ROD Ajdovščina. LAS Vipavska dolina je za izvajanje operacij iz  potrjene SLR upravičena do sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 348.126,00 € ter Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 493.770,00 €.

Operacije se bodo izvajale na osnovi javnih pozivov, ki jih bo LAS Vipavska dolina pripravil in objavil na svoji spletni strani in na spletnih straneh vključenih občin. Prvi javni poziv za pridobitev operacij bo predvidoma objavljen v začetku leta 2017. Upravičenci bodo sredstva lahko koristili vse do leta 2023.

LAS Vipavska dolina trenutno šteje 84 članov, je pa odprta za vse tiste, ki imajo željo aktivno sodelovati pri udejanjanju skupnega razvoja in sprejmejo pravila delovanja. Vključitev v LAS pa je možna vse do konca tekočega programskega obdobja. Skladno z evropsko uredbo morajo LAS-i temeljiti na tripartitnem partnerstvu, sestavljenem iz predstavnikov javnih institucij (javnega sektorja), gospodarstva (ekonomskega sektorja) in civilne družbe (zasebnega sektorja).

Gre za poseben pristop, ki v središče postavlja ljudi in njihove potrebe, vendar ne kot posameznike temveč povezane v skupnost (LAS), ki je sposobna delovati za skupno dobro. Izhaja iz načel celostnega in trajnostnega razvoja podeželja na podlagi izkoriščanja lastnih virov.

Podrobnosti na www.las-vipavskadolina.si