Kastra - 12 idej in štirje novci

datum: 11.01.2017
kategorija: Novice

Na sedežu Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) v Ljubljani je bilo sinoči odpiranje projektnih nalog, ki so prišle na javni natečaj za izbiro najboljše idejne rešitve za ureditve Lavričevega trga v Ajdovščini. Natečaj je novembra objavila Občina Ajdovščina, v predpisanem času pa je prispelo kar 12 rešitev. Sočasno so arheologi pri izkopih prišli do prvih pomembnih najdb.

Gre za javni, projektni, anonimni, odprti, enostopenjski arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za ureditev Kastre. Z njim želi občina pridobiti najboljšo arhitekturno zasnovo za celovito prenovo odprtih javnih površin v starem mestnem jedru na območju Kastre, s poudarkom na ureditvi Lavričevega trga in vstopnih ulic nanj.

 

Nagradni in odškodninski sklad znaša 21.500 evrov, prva nagrada pa 5.000 evrov. Posebna komisija, ki jo je imenoval župan Tadej Beočanin, bo imela na voljo mesec dni, da rešitve pregleda in jih razvrsti.

Sočasno se nadaljuje arheološko sondiranje po Kastri, ki je predpogoj za nadaljnja dela. Izkopali so že več kot polovico od 47 predvidenih testnih jam. Trenutno so arheologi na samem Lavričevem trgu. Dela izvaja specializirano podjetje Avgusta iz Idrije, zemeljska dela pa podjetja Stopar. Nad vsem bdijo varuhi kulturne dediščine iz Nove Gorice.

Pričakovanja so bila po predhodnih georadarskih raziskavah lani poleti velika, vendar prav presenetljivih odkritij za rimske utrdbe značilnih objektov (forum, bazilika ...) za zdaj še ni bilo. V večini sond so tudi dejansko našli zidane strukture tako iz antike kot iz poznejših obdobji vse do novodobnega časa. Pogosto gre za prelet različnih obdobji, nedvomno tudi iz rimskodobnega gradbenega materiala in malt.

novec1Pri prvi polovici sond preseneča dokaj skromna bera najdb ostalih predmetov (orodja, orožja, novcev, lončenine). Sreča se je arheologom nasmehnila šele včeraj pri izkopih na zahodnem delu trga, ob gostilni pri Maksu. Najprej so izbrskali novec (verjetno Valens, 364 - 378), nato odkrili sestercij Lucile (ca. 165 -185), odkopali pa so še novec iz srede 4. stoletja (verjetno Konstancij Gal, 351 - 354).

V sosednji sondi, ki nosi zaporedno številko 31, so odkrili še en rimski novec, tokrat verjetno Konstantina I. (306 - 337). Včerajšnji dan je bil sploh zelo uspešen, saj so našli še kovan žebelj, svinec in nekaj kosov antične lončenine.