Informativni dan o 'kmetijskem' razpisu

datum: 16.01.2017
kategorija: Novice

Predstavitev Javnega razpisa za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v Občini Ajdovščina za leto 2017 bo v torek, 24. januarja ob 16. uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.

Občina Ajdovščina je konec decembra na svoji spletni strani in v časopisu Latnik objavila Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Ajdovščina za leto 2017.

Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči za: posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo, posodabljanje kmetijskih gospodarstev v živinorejsko proizvodnjo, urejanje pašnikov, nakup kmetijske mehanizacije in specialne mehanizacije za vrtnarstvo, nakup tehnološke in strojne opreme za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, nakup opreme in naprav ter stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti (pomoč de minimis).

Predstavljen bo sam razpis ter pogoji sodelovanja in potrebna dokumentacija.

Prosimo vas, da se na predstavitev predhodno prijavite in sicer na e-naslov: doris.grmek@ajdovscina.si ali na telefonsko številko 05 36 59 135.